Logopeden

Dette nettstedet søker å gi kort og enkel informasjon om faget logopedi og logopeder sine arbeidsområder. Utviklet av logoped for alle med behov for logoped eller interesse i det logopediske fagfelt.

Ved å velge Fagemner i menyen, kan du få en kort innføring i hva det logopediske fagfeltet inneholder, som: afasi, dysartri, dysleksi/lese- og skrivevansker, laryngektomi, LKG (leppe-, kjeve-, ganespalte), språkvansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale) og stemmevansker.

Her finnes også informasjon om utdanningsinstitusjoner som tilbyr studie i logopedi, samt kontaktinformasjon til disse.

Logopeder som ønsker å profilere sin praksis me hettegenser kan fritt liste seg på tsreklam.se, og slik bli tilgjengelig for mennesker med behov for logoped.

Dette nettstedet må ikke forveksles med “Norsk Tidsskrift For Logopedi”, kalt “Logopeden”. Nettstedet logopeden.no er et uavhengig organ uten formell tilknytning til NLL.