Fagemner

På denne siden finner du en oversikt over de ulike fagområdene logopeder arbeider med. Ved å benytte menyen til venstre kan du få kort informasjon om disse.
Merk at denne informasjonen kun er ment som en liten innføring i hva det logopediske fagfeltet inneholder.
Norsk logopedlag sier i sine yrkesetiske retningslinjer blant annet at:
en logoped skal gjennom undervisning og behandling, arbeide til beste for mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging.
faget logopedi er studiet av disse områder, herunder studiet av kommunikative prosesser, forebyggende arbeid, diagnostisering og forsknings- og utviklingsarbeid.
Informasjonen du finner på dette området er hentet og bearbeidet fra diverse litteratur og web-sidene til Statped. Ut over dette er det vanskelig å presisere kildene. Har du kommentarer eller innspill til disse siden, send oss en melding via kontaktsiden vår.