LEPPE-, KJEVE-, GANESPALTE

Betegnelsen leppe-kjeve-ganespalte brukes om en spalte i munnregionen. Denne kan være av varierende grad, alt fra et lite hakk i det lepperøde på den ene siden av leppen – til en spalte som går gjennom begge sider av leppen og kjevekammen, samt gjennom ganen. I Norge blir det født 100-120 barn hvert år med en eller annen form for spalte.

En spalte gjennom leppe, kjeve og/eller gane kan i varierende grad få følger for tann- og bittforhold, ansiktsvekst, tale, hørsel m.m. Behandling av spalter krever derfor spesialister på flere områder, bl. a. plastikkirurg, kjeveortoped, øre-nese-halsspesialist og logoped..

Behandlingen er sentralisert til behandlingsteam bygget opp omkring Rikshospitalet og Haukeland sykehus. “Osloteamet” som er knyttet til Rikshospitalet i Oslo/Bredtvet kompetanse-senter og “Bergensteamet” som er knyttet til Haukeland sykehus/Eikelund kompetansesenter. Ved Haukeland opereres spaltepasienter fra Vestlandsfylkene, Trøndelag og Nord-Norge.