Om oss

Nettstedet Logopeden er utarbeidet og blir drevet av Tom Karlsen Logoped MNLL.

Dette nettstedet søker å gi kort og enkel informasjon om faget logopedi og logopeder sine arbeidsområder. Utviklet av logoped for alle med behov for logoped eller interesse i det logopediske fagfelt.


Ved å velge Fagemner i menyen, kan du få en kort innføring i hva det logopediske fagfeltet inneholder, som: afasi, dysartri, dysleksi/lese- og skrivevansker, laryngektomi, LKG (leppe-, kjeve-, ganespalte), språkvansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale) og stemmevansker.


Her finnes også informasjon om utdanningsinstitusjoner som tilbyr studie i logopedi, samt kontaktinformasjon til disse.


Logopeder som ønsker å profilere sin praksis kan fritt liste seg på nettsiden, og slik bli tilgjengelig for mennesker med behov for logoped.

Jeg har i mitt arbeid, i det offentlige og som privatpraktiserende logoped, møtt mennesker som har hatt behov for logoped, men som ikke viste hvordan de skulle “finne” en. I all hovedsak gjaldt dette de som ønsket å engasjere privatpraktiserende logoped. Jeg innså at det var behov for et sted der mennesker i en slik situasjon kunne henvende seg, og få svar.

Dette summerer opp hensikten med nettstedet Logopeden, å gi enkel informasjon om faget logopedi og logopeder sine arbeidsområder, samt gi en oversikt over privatpraktiserende logopeder med kontaktinformasjon til de som ønsker/har behov for dette.